jump to navigation

એક જ દે ચિનગારી, મહાનલ ! ઓક્ટોબર 23, 2012

Posted by Mehul Shah in વિદ્યાવિહાર ગીતો, હરિહર ભટ્ટ.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

એક જ દે ચિનગારી

એક જ દે ચિનગારી, મહાનલ ! એક જ દે ચિનગારી.
ચકમક લોઢું ઘસતાં ઘસતાં ખરચી જિંદગી સારી
જામગરીમાં તણખો ન પડ્યો,
ન ફળી મહેનત મારી
મહાનલ, એક જ દે ચિનગારી…
ચાંદો સળગ્યો, સૂરજ સળગ્યો, સળગી આભઅટારી
ના સળગી એક સગડી મારી,
વાત વિપતની ભારી મહાનલ…
એક જ દે ચિનગારી…
ઠંડીમાં મુજ કાયા થથરે, ખૂટી ધીરજ મારી
વિશ્વાનલ ! હું અધિક ન માગું,
માગું એક ચિનગારી મહાનલ…
એક જ દે ચિનગારી…
– હરિહર ભટ્ટ

Advertisements

રુમઝુમ પગલે ચાલી , જો રાધે ગોપ દુલ્હારી સપ્ટેમ્બર 10, 2008

Posted by Mehul Shah in ગીત, વિદ્યાવિહાર ગીતો, સ્નેહરશ્મિ.
Tags: , , ,
add a comment

રુમઝુમ પગલે ચાલી

ગાયકઃ પરાગી પરમાર
કવિઃ ઝીણાભાઈ દેસાઈ- ‘ સ્નેહરશ્મિ ‘

આભારઃ સિધ્ધાર્થ ઝીણાભાઈ દેસાઈ

રુમઝુમ પગલે ચાલી , જો રાધે ગોપ દુલ્હારી (૨)
ગોપ દુલ્હારી રાધે ગોપ દુલ્હારી ..(૨)

ઊષાનું સિંદૂર સેંથે છલકે, ભાલે શશીની ટીલડી પલકે,
શરદની તારક ઓઢણી ઢળકે, અંગે શી મતવાલી,
જો રાધે ગોપ દુલ્હારી…

રુમઝુમ પગલે ચાલી , જો રાધે ગોપ દુલ્હારી

બંસી બત મુરલી કી ગાજે, કાન કુંવર પગ નુપુર બાજે,
ધેનુ -વૃંદો થૈ થૈ નાચે, નાચે વ્રજની નારી,
જો રાધે ગોપ દુલ્હારી…

રુમઝુમ પગલે ચાલી , જો રાધે ગોપ દુલ્હારી

કાલિંદીને તીરે એવી નીરખે દેવો, નીરખે દેવી,
નર્તન ઘેલી રાધા કેરી,(૨) નીલા (?) નારી..(૨)
જો રાધે ગોપ દુલ્હારી…

રુમઝુમ પગલે ચાલી , જો રાધે ગોપ દુલ્હારી

आओ बच्चो तुम्हे दिखाये झाकी हिन्दुस्थान की સપ્ટેમ્બર 10, 2008

Posted by Mehul Shah in ગીત, વિદ્યાવિહાર ગીતો.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

 

ફોટોઃ આભારઃ પૂર્વી પટેલ ( બેચઃ ૧૯૯૯ )

દૈનિક વર્ગ કાર્યક્રમમાં, આ ગીત ઉપર અમારા વર્ગ શિક્ષક મૃદુલાબેને અમને માર્ગદર્શન આપેલું !

आओ बच्चो तुम्हे दिखाये
आओ बच्चो तुम्हे दिखाये झाकी हिन्दुस्थान की
इस मिट्टि से तिलक करो यह धरती है बलिदान की॥धृ॥

ये हे मुल्क मराथाओं का यहां शिवाजी डॉला था,
मुघलों की ताकत को इसने तल्वारों पे तोला था,
हर परबत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक सोला था,
बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था,
शेर शिवाजी ने राखी थी लाज हमारी जान की,
इस मिट्टि से तिलक करो यह धरती है बलिदान की॥धृ॥
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्

जलियावालां बाग को देखो, यहां चली थी गोलियां,
य मत पूछो किसने खेली यहां खून की होलियां
एक तरफ बंदूक की धन्-धन एक तरफ थी गोलियां
मरनेवाले बोल रहे थे ईंकलाब की बोलियां,
यहां लगा दी बहेनोंने॓ भी बाजी अपनी जान की,

इस मिट्टि से तिलक करो यह धरती है बलिदान की॥धृ॥

સાંજ પડીને ઘેર જવા હું સાથ રહ્યો તો ખોળી સપ્ટેમ્બર 8, 2008

Posted by Mehul Shah in ગીત, સ્નેહરશ્મિ.
Tags: , ,
2 comments

 

સાંજ પડીને ઘેર જવા

ગાયકઃ નયન પંચોલી
કવિઃ ઝીણાભાઈ દેસાઈ- ‘ સ્નેહરશ્મિ ‘

આભારઃ સિધ્ધાર્થ ઝીણાભાઈ દેસાઈ

સાંજ પડીને ઘેર જવા હું સાથ રહ્યો તો ખોળી,
દીઠી મેં ત્યાં .. આવતી સામે..(૨) બાળા એક ભોળી,
સાંજ પડીને ઘેર જવા હું…

દીઠા તેના નેણ સુહાગી, સુહાગી નેણ તેના,
ધીમે રહીને પૂછ્યું તેને કોની કહે તું બહેના?!
લજામણીના છોડ સમી તે નમણી નાજુક વેલ,
બોલ સૂણીને આંખ ઢળી તે, આંખ તે નમેલી,
સાંજ પડીને ઘેર જવા હું…

કાળા કાળા કેશ તારા, કેશ તારા કાળા (૨)
દિન સાથે બેસી રજનીએ ગૂંથ્યા ક્યારે બાળા?(૨)
ગૌર ભરેલા વદને તેને ગોરા મુગ્ધ ગાલે,(૨)
નાનકડા બે ગુલાબ ખીલ્યા, ઊષા ખીલી કંઈ ગાલે (૨)
સાંજ પડીને ઘેર જવા હું…

(?) ડગલા ભર્યા આગળ, ડગ ભર્યા મેં ચાર,
ઊંચી નીચી થતી મેં તેને, હૈયે દીઠી માળ (૨)
છાનીમાની શરમાતી ત્યાં આવી રાત કાળી,
હૈયે મારે ઢળી રહી મેં આતુર આંખ ઊઘાડી ..(૨)
સાંજ પડીને ઘેર જવા હું…

વેણી માથે ફૂલ ગૂંથ્યા મેં, ફૂલ ગૂંથ્યા મેં સાત,
કંઠે મારે રહ્યા વીંટાઈ નાજુક તે બે હાથ…!(૨)

અમે નમીએ તને ચિરસાથી… નવેમ્બર 25, 2006

Posted by Mehul Shah in ગીત, વિદ્યાવિહાર ગીતો, સ્નેહરશ્મિ.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

અમે નમીએ તને ચિરસાથી

અમે નમીએ તને ચિરસાથી, સાથી વિદ્યાવિહાર ..(૨)
સાથી ચિરંતન તુજ સનાતન દિપક તુજ સુકાની,

બીજકળાશી શારદ રેખા, દે અમ પ્રાણ ખિલાવી,
તારે હૈયે જ્ઞાનની સરિતા, ક્ષિતિજો વિશાળ તારી,
અમે નમીએ તને ચિરસાથી, સાથી વિદ્યાવિહાર ..(૨)
કમલ સુકોમલ ઊર્મિ નિર્મળ, પ્રભાસુર્ય સમભારી,
સ્ફૂરી રહી અમ અંતર આજે વાણી સાત્વિક તારી,
અમે નમીએ તને ચિરસાથી, સાથી વિદ્યાવિહાર ..(૨)
સુખે દુઃખે કે જીવન મરણે એક જ ઊર્મિ અમારી,
અમ પર તારી સદાય હોજો છાયા મંગળકારી,
અમે નમીએ તને ચિરસાથી, સાથી વિદ્યાવિહાર ..(૨)