jump to navigation

કવિ શ્રી સ્નેહરશ્મિ પ્રાર્થના મંદિર

prarthnamandir.jpg

શ્રી માધવ રામાનુજના શબ્દોમાં જ સાંભળીએ…..


અને આપણું વિદ્યાવિહાર ગીત.. કવિ શ્રી સ્નેહરશ્મિએ લખેલું…
અને આપણને કંઠસ્થ છે એ ગીત..

અમે નમીએ તને ચિરસાથી, સાથી વિદ્યાવિહાર ..(૨)
સાથી ચિરંતન તુજ સનાતન દિપક તુજ સુકાની,

બીજકળાશી શારદ રેખા, દે અમ પ્રાણ ખિલાવી,
તારે હૈયે જ્ઞાનની સરિતા, ક્ષિતિજો વિશાળ તારી,
અમે નમીએ તને ચિરસાથી, સાથી વિદ્યાવિહાર ..(૨)
કમલ સુકોમલ ઊર્મિ નિર્મળ, પ્રભાસુર્ય સમભારી,
સ્ફૂરી રહી અમ અંતર આજે વાણી સાત્વિક તારી,
અમે નમીએ તને ચિરસાથી, સાથી વિદ્યાવિહાર ..(૨)
સુખે દુઃખે કે જીવન મરણે એક જ ઊર્મિ અમારી,
અમ પર તારી સદાય હોજો છાયા મંગળકારી,
અમે નમીએ તને ચિરસાથી, સાથી વિદ્યાવિહાર ..(૨)

http://www.cnvidyalay.org/ 
prarthnamandir1.jpg    prarthnamandir2.jpg  prarthnamandir3.jpg

Advertisements

ટિપ્પણીઓ»

1. Sejal Mankad-Vaidya - માર્ચ 9, 2007

Wow..So nice of you Mehul..Once upon a time I used to sit in the front line on the prarthna mandir stage…thanks for recollecting prarthna mandir memories…

jigna vyas [ 1998 batch] - જુલાઇ 11, 2009

i used to sit right behind you in the second row.

2. Saumya - એપ્રિલ 4, 2007

Hello…
I would like to request, if you can upload some more pictures of CN vidyalaya….not just prarthnamandir. it would be a rally good flashback for some ppl.

3. Rutvij Shah (1993 Batch) - એપ્રિલ 28, 2007

Thanks Mehul and Megha for reminding me of those wonderful memories of MY SCHOOL. When we were in school we used to take pride in bunking Prathna. Now I realise how foolish we were ! I miss Prathna Mandir and its wonderful atmosphere.

It would certainly be nice if some one posts more pics of our school.

4. Navendu Bhatt - એપ્રિલ 29, 2007

Mehul,
This is a great idea. Thank you !!

I was a batchmate of Rutvij and have seen him bunk a lot of Prarthanas. Now, he realizes his mistakes. Well.. I still dont. I used to bunk with him and it was so much fun. That made it more special. We dont remember every period we did not bunk, we do remember the ones that we did. Those are special ones.

I still respect and cherish Prarthana Mandir and all other memories with my school. I wouldnt be here without it.

Thank you again for bringing it back to me.

5. Ankit Shah - મે 9, 2007

Great to see this… I was also on this stage on various ocassions… sitting on for Pratharan either singing or playing some instruments, doing some plays, speaches etc… Good to see this nice effort… i do sing and remember some of the songs …

6. Dr. Anand trivedi - મે 19, 2007

hi mehul, so nice of you. i am anand trivedi from perth, western australia. seeing this elegant prarthana mandir makes my eye dabbed with tears. i miss this stage and vidhyavihar and all a lot. i wish time could have been paused there when i was in school. Today inspite of having every luxary of life, I think we all miss that a lot. Again thanks for all snaps.

7. Twinkle jain - જૂન 5, 2007

hi…
thanks 2 all
it’s just flashback..
bue tc
twinkle jain

8. Falak - જૂન 6, 2007

Amazingly wonderful….thanks a million Mehul…..being in Melbourne away from home and my favorite school C.N. this is a great gift…..i can recall all my memories of school time especially all the prarthanas, to go on a stage and sit in a first row everyday was a really great opportunity for me…..and to find all the friends sitting in audience was fun….thanks again for refreshing all my memories…..god bless you…..take care…..

9. manan - જૂન 12, 2007

just too powerful nostalgia. you have done such good blog and collection.

we may reach places… we may “tag” ourself with designer,doctor,engineer, whatso ever…nickname that our friends called us by rules aboe all of that, and this place, our prarthana mandir, stays in such solid memories ! i used to sit on the team that was from sangeet udyog and used to sing the prayers. those memories are still solid. i have never found any prayer more powerful than Satya Ahimsa….and it still echoes…soothing me from inside.
thank you, for this effort. god bless you!

10. Bhavin - જુલાઇ 26, 2007

Thanks Mehul,
Really in USA there is no place like CN prathna mandir.
I realize what is missing and what is precious.

11. Ami - ઓગસ્ટ 15, 2007

Thanks Mehul For recalling unforgetable memory of prathnamandir.

12. shivangi - સપ્ટેમ્બર 24, 2007

please put ” tara naam ma ho swatantrata, mithi shi vatsalyata bhari”
by Shree Sneh Rashmi

13. shivangi - સપ્ટેમ્બર 24, 2007

please put ” tara naam ma ho swatantrata, mithi shi vatsalyata bhari”
in listening mode by Shree Sneh Rashmi.
So we can listen .thank you very much.

14. keyur dodiya - ઓક્ટોબર 28, 2007

hiiii friends i have just completed my school life from c n but within three years i am remembering my scool life and prarthna mandir adn by this way i can remember also recall all that good and bad expirences form school and prarthna mandir thax and if you can then plz put few more prarthna mandir’s song ….thax again ….

15. keyur dodiya - ઓક્ટોબર 28, 2007

hiiii friends i have just completed my school life from c n but within three years i am remembering my scool life and prarthna mandir adn by this way i can remember also recall all that good and bad expirences from school and prarthna mandir .If you can then plz put few more prarthna mandir’s song ….thax again ….

16. Jayesh Govindlal Dalal - નવેમ્બર 11, 2007

Hello Mehul,

It’s is wonderful to have someone keeping the memories of CN alive. For the past few years a small group of us CNites in central New Jersey, USA have organized annual get-together and shared CN memories. Your web site adds to that shaqring in a very important and enjoyable way. Do keep up this good effort and my best wishes to you in your efforts.

17. Jayesh Govindlal Dalal - નવેમ્બર 11, 2007

Hello Mehul,

It’s is wonderful to have someone keeping the memories of CN alive. For the past few years a small group of us CNites in central New Jersey, USA have organized annual get-together and shared CN memories. Your web site adds to that sharing in a very important and enjoyable way. Do keep up this good effort and my best wishes to you in your efforts.

18. Charu Vora - નવેમ્બર 13, 2007

Raksha,
Thank you so much for sending this link. Beautiful songs, reminds me of sweet memories of Vidyavihar.

19. Abhinav Dwivedi - ડિસેમ્બર 28, 2007

It is so nice to see this site! Reminds me of my very short but sweet time at ‘CN’. Hope those who have material will contribute and make this a rich site. I was there over 45 years ago!

20. Bankim Bhatt - જાન્યુઆરી 16, 2008

Hi Mehul,
Thank you so much for reminding us where we got “Jeevan nu Bhathu”. I am filled with emotions looking at the prarthana mandir and listening to Bhailalbhai’s songs. I have very fond memory of Bhailalbhai, since myself and my twin brother Vinay were his favourite shishyas along with Apurva Madia from 1971 to 1975.My wife Darshana also graduated from CN and is fond of all of his songs. May be we should all have a seminar on his songs and all the students can meet somewhere !! world is small now !!
Bankim

21. manish shah - જાન્યુઆરી 23, 2008

manish shah 1982 to 1987

Hi mehul …….as u came in touch of c n due to you nanaji i also came in touch with c n because of my mother’s FUVA . DHIRAJLAL TOKARSHI SHAH. I was in cn hostel due to my personal family reasons and i was exceptional case as that time no one was given addmission in c n if he was to be from big city and specially from city like mumbai. I would like to share one one my prathnamandirs memory here……….. This is i think that time i was in 11th standard and it was our class turn for the weekly proggrame, YOU MUST BE AWARE OF THIS TRADITION……… ha to aa proggrame ma mare to fakt announcement karvanu hatu ………..and the moment i reached on the stage i was scared having 2000 students opposite me but any how i managed my self in few seconds and i made the announcement but yes it was all in the jet speed and all my classmate told me about his later on…………..

manish shah

Shailesh Parekh - ફેબ્રુવારી 18, 2013

I need information on Dhirajlal Tokarshi Shah. Is/was he a painter? Does/did he write books?

manish - માર્ચ 2, 2016

yes he wrote so many books. you can google his name and can find books about him. or contact me on 9833462439. i dont have his books with me now. but can try for it. manish shah

22. Hitesh Shah - માર્ચ 1, 2008

Hi Everybody,

Today I am very happy to find out my school friends. Once again C. N. Prathna MandirI I have seen. I am very happy to know that many of you ahvetry to load our “Prathana Geets”.

I am Hitesh Shah, 1979 Batch. Started with Technical and then, HSC with Science. Now in Bangkok. I am so lucky that I have my collague Mr. Minesh Shah [1980 Batch] with me.

Anybody want help at Bangkok, Thailand. pls. feel free to contacts as you may find some language problem when you come over here for vaccation.

Bye…… With our special sign of joy [lifting hands / no claping]

23. siddharth desai - જુલાઇ 23, 2008

hi all old and new students,
i have launched audio cd of snehrashmi .i have requested vidyaviharkul to release from their sources.if you want to get at free coat contact me siddharth47@yahoo.comsoon i will convert his auotobiography into ebook.if any body is interested to help me contact me.thanks

24. Pranav R Mehta - ઓગસ્ટ 4, 2008

Hi Everyone,

As many of you are aware, I produced twin audeo cassettes titled :
” Vidyavihar Geeto” in the memory of Snehrashmi – which was released in January,2000 by Keshubhai Patel, the then Chief Minister of Gujarat in a glittering ceremony attended by all prominent CNites, including Madhav Ramanuj, Bhailalbhai Shah,Preeti Sengupta, Drs. Atul, Ajay, Sanjay Munshi, Chintan Parikh, Jayshri Mehta, Dipti Shah, Amal Dhru,Nitin Shukla, late Haren Pandya etc. to name a few.

Bhailalbhai Shah, our beloved Music Teacher was present throughout the recordings at the studio for all the 24 songs selected and was especially facilitated by the Chief Minister at the function for his valuable contribution and services to the teaching of music and writing famous garbas etc.

The album was produced with Gaurang Vyas as Music Director
[ under the presence and advice of Bhailalbhai Shah] and Arti Munshi, Pranav Mehta of Intel USA, Vibhaben Desai, Mrudulaben Parikh etc.

The cassettes with the booklet containing all songs are available with me in Ahmedabad. Tel : 9879511275 [ Cell ], 91 – 79 – 26765643. I can be contacted via my e-mail ID : pranavcreative@gmail.com.

With fond memories of CN and the Prarthana Mandir and ofcourse, Snehrashmi.

Pranav R Mehta – 1966 SSC Batch

25. dhimant Manilal Gandhi - ઓગસ્ટ 19, 2008

Shri Pranavbhai,

Jay Vidyavihar from a 1974 batch student Dhimant Manilal Gandhi. Though studied in 1971, I studied under Shri Dalal Saheb, Sakarchand C Shah, Bhailalbhai Shah and other technical teachers like shri Zala Saheb, Parmar Saheb, Willie Madam, Rajendra Shah. I remembered the time, when on farmaish of Shri Snehrashmi, Bhailalbhai continued to sing for 2/3 periods. Indeed when I look back at the age of 51 years, I find that as amost golden period of my lifr. I am at Maryland with my daughter. When I come back to Ahmdabad, I will contact you.

My mobile nbr is 9898086252
And this is the other golden moment when Vidyavihar is revived in my blood and heart by this blog.

26. Vimal Parekh (1985-12th science) - ઓગસ્ટ 27, 2008

Hi,
This is great. Reminded me good old days. I used to play tabla on the stage. Bhailal bhai, Lalbhai, Gordhan Bhai and Suresh Bhai were my gurus. Pls post more pictures. Thanks.

27. Mehul Shah - ઓગસ્ટ 27, 2008

Dear Vimal,
Please browse through https://prarthnamandir.wordpress.com/souvenir/
it contains 200+ pictures from 1935 to 2007 !
Cheers!
Mehul

Javal Patel - ઓગસ્ટ 22, 2011

Hi Mehul
First Thanks for this wonderfull Memories
If I know You Traveled by 90/6 C.N To Ramnagar ……………………You used allwayes REYNOLD Blue BALL PEN……………………….
Am I right? Or……….. I Am Right?

28. mehul valani - સપ્ટેમ્બર 10, 2008

mari school maru pratnamandir 1987to1995 suvrnaben s.k shah saheb rajendra bhai principal. maltiben (chitrakala) vikrambhai pagi/indumatiben
green vatavaran mottuuuuuuuu… play grownd also ptc cheer up

29. SHAH PRATIK - સપ્ટેમ્બર 26, 2008

This is realy good for me and also for all students.
I have proud for that my school was C.N.VIDYALAYA.

30. Apurva Madia - ઓક્ટોબર 29, 2008

Hi Bankim!

It has been so long! Thanks for remembering me. I also cherish all those memories of our days at the feet of Bhailalbhai in pursuit of music!

31. Apurva Madia - ઓક્ટોબર 29, 2008

Dear Bankim,

my email: acmadia@gmail.com

32. mehul valani - નવેમ્બર 3, 2008

have c n v khubaj vistri gayu che computer class reading rooms for hostel central office pase entry gate

33. mehul valani - નવેમ્બર 3, 2008

શેઠ સી.એન.વિદ્યાવિહાર ni mulakat ek vvar lo ane bachhappan ne yaad karo kadach aatlu motu play ground kudrati sanidhya real life ma pan nahi male.

34. mehul valani - નવેમ્બર 3, 2008

શેઠ સી.એન.વિદ્યાવિહાર ni mulakat ek vvar lo ane bachhappan ne yaad karo kadach aatlu motu play ground kudrati sanidhya real life ma pan nahi male.ha ve jaruri che high education collage/institute /post graduate course socchooo.

abhishek - જુલાઇ 28, 2014

control mehul control

35. Hiren Acharya(2008) - માર્ચ 25, 2009

glad to see this……….
thnx for this effort.

do u mind if i put this link on my blog?

36. Chandrika Bhagat - એપ્રિલ 8, 2009

Te hi na divso gataha!! Recalling wonderful memories!!
At the very same place I have heard Pujya Znadada and Pricipal S.K.Shah.(“Hazzar” fame)

37. Kavyendu Bhachech - મે 26, 2009

Mehul: Thanks for the good job. I can not forget the CN and its atmosphere, old friends, Gurus and what not. In last two years we lost two Great Gurus Pujya Dalal Saheb and Pujya Prajapatisaheb. I do not know who else is still living who tought me in fiftees.(I left CN in 1959). Your web and blog reminded the good old days and refreshed it’s memories.

38. Sanjeev Patel - જૂન 14, 2009

Mehul,

I accidentally came across this site but I couldn’t be happier ! I was taken completely back to the days at CN. Really enjoyed listening to the prarthana geets – these memories are so overwhelmning. Many thanks for putting it together.

Sanjeev Patel
Bangalore
Studied from 2nd to 12th (’88)

39. Maulin Mehta (1985 - 12th) - જૂન 27, 2009

Hello,
I just came across this blog. Thanks for sharing the songs and pictures. I studied at CN all 13 years (graduated in 1985, Science).

Maulin Mehta

Bentonville, AR, USA
mehta.maulin@gmail.com

40. Devang Shah from Africa - જુલાઇ 5, 2009

With this site , we have also to publish gandhiji’s principles , thoughts etc. In C.N. we used to wear khadi. As on today we realised the value of khadi. Last week i was reading one book of Gunvantbhai Shah and he presented idea of khadi and logic behind for using khadi. The money u spent on khadi, is reaching to real weavers etc.

thank you

41. NIRALI SHAH - જુલાઇ 10, 2009

its like time has stopped and i am into khakhi uniform.. once again walking on sand…
soothing music..

42. jigna vyas [ 1998 batch] - જુલાઇ 11, 2009

i am feeling the same as nirali felt. can’t thank enough for this. i hv downloaded all the ‘prarthana mandir gito’. i also was the part of the singing team in prarthana mandir. thanks…

nikhil shah - એપ્રિલ 15, 2013

You can have virtual tour of CN on http://www.vidyaviharkul.org..

43. nidhi gabhawala - જુલાઇ 25, 2009

thax so much i love this webside i use to study in that school for 2 years i miss it

44. nidhi gabhawala - જુલાઇ 25, 2009

i fill like i am in khakhi uniform going back to school and going in prarthna mandeer for prayer ….. arti mam and every teacher are singing prayer on stage men i missed it love you c.n forever

45. Aakash Umakant Trivedi - ઓગસ્ટ 20, 2009

Really feel like going back in times where we used to sit and sing prayers. Missing all those moments.

46. Aakash Umakant Trivedi - ઓગસ્ટ 20, 2009

Hello This is Aakash Trivedi from 1989 12th Science Batch . You can send message on CN-ITES1989@ yahoogroups. com id where all our 1989 batchmates are connected.

regards,
Aakash

47. Jhanvi Vyas - સપ્ટેમ્બર 6, 2009

Hi i am verry verry happy when i heard our vidyavihar song.i feel that iam in prathna mandir and sing this song with sureshbhai sir.my children also very glad to hear that song.khub khub aabhar.(1978-1990)

48. MALA GHIYA (1989 batch) - નવેમ્બર 5, 2009

OMG! HOW BEAUTIFUL!!REMINDED ME OF MY GOoD OLD SCHOOL DAYS!I LOVED TO GO TO PRATHNAMANDIR AND THIS BROUGHT MY MEMORIES BACK! CANNOT WAIT TO VISIT IT ONCE MORE, THIS TIME WITH MY CHILDREN.THANK YOU FOR DOING THIS.

49. vips - માર્ચ 20, 2010

hi mehulbhai, nice photos, not much changes till now.

hello, my name is vipul taviyad,i’m the student of 1989-1993 batch of c.n. vidyalaya,
and lived in kumar chatralaya. some friends of mine I remember till now but not in touch till then, some of few names in mind are sandeep saparia he is with me in R.P.T.P,V. AT v.v. nagar in 12th science, manish shah,anand, akaar shah, varu(surname) name not remembered, ashish patel of sanand,vastupal shah, umesh shah, etc. of my batch. if anybody knows about them. send me info. about them on my mail vips06@ymail.com

50. kunal shah - માર્ચ 21, 2010

I am student of 2000-2005 batch of c.n vidhyalaya and lived in kumar chatralaya.
I really miss chatralaya and especially “gautam bhavan”, bhojanalaya and snnanagar also…
I am also remembering Nemchand bhai who maintains all the accessories of chatralaya.
i also miss my senior like Zala, dipen, gappo, alap, nirmit, pokar jignesh, jugal, bhadrik, chirag etc..,

51. Rohit Ratanjee - માર્ચ 24, 2010

Looking at all the comments, I feel Snehrashmi has wonderfully succeeded in accomplishing what he set out to do… a transformation of minds. He may not be alive today but lives on…as a state of mind … the RCN alumni.

52. snehal c sharma - મે 3, 2010

HI
GR8 SEARCHING SINCE LONG

53. Atish N.Contractor - જૂન 17, 2010

…Hi all…Indeed those days were the foundation…today whenever i recall i feel proud n beloved by the great learning atmosphere …miss u all CNites…

54. ASHISH SHUKLA 1984-88 - જૂન 18, 2010

It is very good idea to put this sweet remembrance online. great indeed!

55. DARSHIN DESAI - જૂન 20, 2010

hi all ame namie tanne chir sathi ………..VIDHYAVIHAR truely so thanks to all who created this

56. arati mehta. - જૂન 24, 2010

hi, all. how nice! remembering our good old school days.i always go to prathnamandir in once a month.& iloved it. thanks.

Ashwin Patel - એપ્રિલ 27, 2014

hi, realy it was golden days for all of us

57. SUHAG BACHBHAI PATEL - સપ્ટેમ્બર 6, 2010

57 suhag bachubhai patel
hi I AM ALWAS REMEBER MY SCHOOL AND MY FAREND
MY FATHAR WAS THCHER IN SCHOOL,BACHBHAI SAR

58. PARTH SANJIVKUMAR SHAH - નવેમ્બર 1, 2010

GOOD SCHOOL OF INDIA

59. MANDEEP DHRUV - ડિસેમ્બર 30, 2010

YES …. I AGREE WITH U ALL .. THIS WE CAN’T FORGET LIFE LONG. I USED TO PLAY TABLA IN OUR PARTHNA MANDIR FOR DAILY PRATHNA . I SPENT MY TOTAL SCHOOLING 5TH TO 12TH IN THIS SCHOOL. THIS SCHOOL HAS GIVEN ME A LOTS OF QUALITIES WHICH HELPS ME TO LIVE MY LIFE . I HAVE PASSED MY 12TH IN 1987. BUT STILL I CAN FEEL OUR SCHOOL ,I CAN’T FORGET THE FRAGRANCE OF THE WET GROUND AND WET TREES OF OUR SCHOOL’S PLAY GROUND. I MISS EVERYTHING ATTACHED TO OUR SCHOOL , MEMORIES,FRIENDS, TEACHERS, PEONS , SECURITY GUARD , BICYCLE STAND , JOYTA KAKA , LUNCH BREAK ….. HOT HOT PEANUTS….MANY MORE …. FINALLY YES I DO MISS YOU ALL …. BYE BYE WISH YOU ALL VERY NICE SUCCESSFUL AND HEALTHY LIFE .—- MANDEEP

60. jay - જાન્યુઆરી 20, 2011

i like this website very much

61. Dishant Shah - જાન્યુઆરી 25, 2011

Sheth C.n. vidhyavihar ma bhanelo koi pan student duniya ma game tya agal vadhi jay, pan te farine pacho c.n. ma j avshe. C.n. ma bhanvu e maru bhagya hatu.nano hato tare c.n. ma khub dhamal , khub masti kari… pan jyare c.n. pase thi pasar thau chu tyare mari ankho ma ansu sari pade che.ke kadach hu nano j rahyo hot to hu c.n. ma mara gurujano ane mara mitrajano sathe dhingamasti kari shakyo hot.Tu to potani rahi pan ame bhutkal bani gaya…jo samay avse to tara padkhe ubha rahine maru runnn jarur chuktu karis…

62. roopali golwala/thakkar - એપ્રિલ 6, 2011

i want my classmate address.i have passed my 12th in 1981.anybody remember me then add me in ur profile.my mother maden name is roopali golwala.

63. sandeep mishra - એપ્રિલ 16, 2011

if u want to see latest pictures of our school, follow vidyavihar kul (alumni association) page on facebook.

http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=54599131027&v=photos

64. soni chetan - જૂન 10, 2011

pleash make with me friendship.

65. dhaval Shah - જૂન 18, 2011

C.N. ek evi school nahi pan ghadtar nu mandir. C.N. no student aje duniya ma nam chee. Radio Mirchi par pan dhvanite name ujadu> Aje U.S,A , U.K. ke canada na doc, engg and CA C.N. naj hoi chee. Hu pan mara child ne 5th thi CBSE C>N. ma mukvano pakku. C.N. nu name letaj ruvada ubhha thay ne ek prem bhari lagni thay. Jyare bhanta tyare atlu nahtu, pan have yaad ave chee>>>>>>>

66. Archit Vora - ઓગસ્ટ 15, 2011

Thank you for sharing all these……
We always miss this prayers……

67. krutarth - ઓગસ્ટ 15, 2011

thankful to whom who had upload dis……we can never forget our school…]] nd prayer………

68. Chaitanya aka Zarvan - ઓગસ્ટ 15, 2011

sincere thanks to creater of this blog … i may not know him but wat he has done a fantastic job ..thanks a lot once again

69. Harshil Shah - સપ્ટેમ્બર 29, 2011

CN always makes everybody Proud for the way CN has shaped everybody’s Life.. from Childhood..
I am very much happy and proud that I have studied from CN Vidyalaya..

70. kirti - ઓક્ટોબર 3, 2011

CN ….Vidyalaya…Such a good experience ! So proud of CN student.

71. shruti shah - ઓક્ટોબર 11, 2011

Thank you for sharing …………….. I can’t forget CN…………..Feeling
too much proud of being “CNites”.

72. shruti shah - ઓક્ટોબર 11, 2011

Thank for sharing …………….. I can’t forget CN…………..Feeling
too much proud of being “CNites”.

73. kirti - ઓક્ટોબર 11, 2011

hello dear friends of CN,

I wanted to contact some students from my class. I was in SSC in 74, when there was ‘NavNirman” in Ahmedabad. Please feel free to contact me. Proud of CN student!

Kirti Patel

Abid Kureshi - ઓક્ટોબર 12, 2011

I was in SSC in 1970 and graduated from St. Xavier’s College in 1974, when NavNarman was in full swing. We might know each other. I am now in California. Feel free to contact me and jog my memory.
Abid
abid@kureshi.com

74. Dixit shah - ઓક્ટોબર 25, 2011

Hello frnds
i was in c.n from 1987 to 1990,

75. CA. Viral Shah - નવેમ્બર 27, 2011

Wonderful campus, where a little child can play, enjoy and grow. Spiritual blessing with Jain Temple. Parental teachers and lovely bonding with friends, memorable span my childhood, If possible i can rewind that period of my life.

With gr8 respect and love.
CA. Viral Shah

76. jigar mehta - ડિસેમ્બર 4, 2011

can we see shri snehrashmiji’s haiku on

readgujarati.com??????????

pleas if possible ……….

77. Pulin Thaker - જાન્યુઆરી 1, 2012

Pulin Thaker (Toronto – Canada)

C.N. Vidyavihar is not a school, but, a real temple of Saraswati. I can’t imagine myself without C.N. Finished grade 12 in 1983 from CN. Did my engineering & now in Toronto, Canada.

Did visit CN to show MY school to my yound son a couple of years back.

Had priviledge of being in this prarthnamandir with Bhailalbhai’s prarthanas & “Snehrashmi” himself attending prarthnas.

Miss you (with misty eyes), C.N.

Thanks, Mehul.

78. વિષ્ણુપ્રસાદ - જાન્યુઆરી 20, 2012
79. Urvi - જાન્યુઆરી 23, 2012

Good job.
Anybody from 1988 batch?

80. NIKHIL SHAH - જાન્યુઆરી 31, 2012

Hi Friends,

C.N.Vidyavihar Alumni Association called as VIDYAVIHAR KUL, which was originally formed by Shri.Zinadada only has been rejuvenated and charged again with several new activities & projects.. We are uploading full fledged website http://WWW.VIDYAVIHARKUL.ORG very soon.. It will be totally interactive website with Friend Search option, too.. Stay connected at same place..

NIKHIL SHAH
Cel No.9824507969
SECRETARY
VIDYAVIHAR KUL

Tel : 079-26403904
Email : contact@vidyaviharkul.org

81. manis shah - ફેબ્રુવારી 4, 2012

hi this is manish here again i was in c.n. hostel during 1982 to 1986/87………………

82. bhargavi - ફેબ્રુવારી 25, 2012

i am stady in c.n vidhyalaya in 9TH std.i have joyed the prata. i am in hostel.

83. Manasi Mhaskar (sonal kasture ) - ફેબ્રુવારી 28, 2012

Hi all..My name is Sonal Kasture.. I was in this school from balmandir to 10th std…i love my school very much..thanks for this site..i felt too nostalgic and i want to visit my school..proud to b a CNite..e pela hinchaka,lapasani,kadavma chhabachhabiya,frnz sathe kareli kitta ane pachhi orange pipermint apine kareli buchha…badhuunj yaad avi gayu..thanks a lot..love u all..tk cr

Urvi - જૂન 4, 2014

Hi Sonal! I suppose you are from 1988 batch. M I right?

84. MANISH M MAKWANA - મે 7, 2012

HI ALL, MY NAME IS MANISH M MAKWANAI WAS STUDIED FROM BALMANDIR TO 12 TH. 1975 TO 1989.I LOVED MY SCHOOL.CURENTLY MY SON IS STUDY IN SCHOOL. ANY GUYS FROM THIS BATCH. MANISHDARBRA@YAHOO.COM

85. monali chokshi - ડિસેમ્બર 21, 2012

a place yadgar place mara jivan ma rahi jase i luv prathana mandir

86. SHARAD LANGHNOJA - ડિસેમ્બર 24, 2012

CN Vidyavihar and that Prarthana Mandir are in a true vaidic meaning the shikshan sanstha that Rushis used to have, To obtain the great wisdom (and not only the bread oriented kala to what we call knowledge today). Although I had my share of standing with Guilty face in Prarthana Mandir during prarthana, I cherish it everyday. I am a 1974 high school graduate with fond memories of Dalal Saheb, Wiliben Divan and the entire staff of great teachers.
Great work of bringing us together from all times on this website. Please keep up the good work.
Sincerely, Sharad Langhnoja

87. Daxa N. Shah - જાન્યુઆરી 12, 2013

hi all c.n. nites I also studied in C.N. Vidyalay and stayed in girls hostel my batch was 1979. to 84 ,8th to 12 std. Daxa Shah . feeled so nostalgic by seeing all these blogs proud to be a part of it.
thanks Mehulbhai.

asmita shah - માર્ચ 8, 2013

plz contect me on my facebook acount..

manish shah - ઓક્ટોબર 20, 2015

r u from shankheshwar ?

alplimadiwala - ફેબ્રુવારી 18, 2016

hi this is manish here i was in cn hostel during 1982 to 1987 with my sister chetana shah in girls hostel.

alplimadiwala - ફેબ્રુવારી 18, 2016

hi this is manish here i was in cn hostel during 1982 to 1987 with my sister chetana shah in girls hostel.please contact me if you are from hostel.

manish shah - ઓક્ટોબર 20, 2015

hi this is manish here i was in cn hostel during 1982 to 1987 with my sister chetana shah in girls hostel.

manish - નવેમ્બર 23, 2016

HI DAXA DO YOU KNOW CHETANA WHO WAS FROM MUMBAI. i AM HER BROTHER MANISH .MY CTC 9833462439.

88. nikhil shah - એપ્રિલ 15, 2013

Hey Guys,

We have uploaded http://www.vidyaviharkul.org with virtual tour of CN Vidyavihar as well as you can listen our school anthem, too.. Do visit..

NIKHIL SHAH

89. niral patel - જુલાઇ 22, 2013

i want all kind of prathna (prayers) and git (songs) which v were useed to sing in the prathna mandir. i m badly missing those days. can anybody tell me from where i can get audio of prathna and git.

90. Binal - નવેમ્બર 12, 2013

I am just speechless to hear the Prarthna. Flash back to my school days. My grandpa studied here including my father, myself and my brother and love this prarthna a lot. Still miss the rich culture of the school. Thank you very much for putting it online.

91. Falguni - મે 15, 2014

Hi Bankim.i remember you and Vinay …we were all bhailalbhais students …I am falguni and I was also in the music class ….sang in prarthanamandir mandir too…world is really small …
Hi Mehul …your website is too good…
Thank you…
In fact Bhupendra Bhailal bhais son was a classmate and a friend…😄😄

92. Archana - જુલાઇ 12, 2015

Mazza padi karan mane varsho thi aa geet/school anthem words joyta ta thanks

93. J D Acharya - ડિસેમ્બર 18, 2015

It reminds me that Snheharashmiji and my father got National award for best teachers in 1961 by Dr Radhakrishna .

94. Hina Gokhale - જાન્યુઆરી 4, 2016

મેહુલભાઈ
અચાનક સી એન સાથે ફરી મુલાકાત થઈ. સ્તુત્ય ઉપક્રમ!
હિના (વૈદ્ય) ગોખલે


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: