jump to navigation

તારા સ્વજન તને જાય મૂકી તો April 22, 2009

Posted by Mehul Shah in ગીત, ભાઈલાલ શાહ, વિદ્યાવિહાર ગીતો.
Tags: , , , , , , ,
trackback

 candle

તારા સ્વજન તને જાય મૂકી તો

ગાયકઃ ભાઈલાલ શાહ

તારા સ્વજન તને જાય મૂકી તો,
તેથી કાંઈ ચિંતા કરી ચાલશે ના,

તારી આશાલતા પડશે તૂટી, ફુલ ફલે એમ ફાલશે ના..
તેથી કાંઈ ચિંતા કરી ચાલશે ના..    તારા.

માર્ગે તિમિર ઘોર ઘેરાશે, એટલે તો તું અટકી જાશે
વારંવારે ચેતવે દીવો, ખેર જો દીવો ચેતશે ના..
તેથી કાંઈ ચિંતા કરી ચાલશે ના..    તારા.

બારણા તને બંધ મળે, એટલે તો તું પાછો વળે(૨)
વારંવારે ઠેલવા પડે, ખેર જો દ્વારો ખૂલશે ના,
તેથી કાંઈ ચિંતા કરી ચાલશે ના..    તારા.

સુણી તારા મુખની વાણી, વીંટળાશે વન-વનનાં પ્રાણી (૨)
તો’ય પોતાના ઘરમાં તારે, પાં’ણના હૈયા ગળશે ના…
તેથી કાંઈ ચિંતા કરી ચાલશે ના..    તારા.

Advertisements

Comments»

1. razia - મે 3, 2009

ગંભીર, પણ અદભુત ગઝલ.

2. Kumi Pandya - મે 4, 2009

Hi Mehul,
Aa geet to kanthasth chhe – shabdo maa thodo sudhaaro karsho?

Suki should be tuti
bhale shold be phale em

Gher should be kher
thelamaa should be thelavaa
tutashe should be khulashe

Sorry for being so picky..

Mehul Shah - મે 5, 2009

Thanks Kumiji.Keep finding mistakes, glad that you are my guide.

3. Nirmit Desai - April 3, 2014

Mehul bhai, avi apeksha sathe ke aa kaam tame chalu rakhsho, khub khub aabhar ane abhinandan 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: