jump to navigation

તારા સ્વજન મૂકી જાય તને તો…. November 26, 2006

Posted by Mehul Shah in ગીત, વિદ્યાવિહાર ગીતો.
Tags:
trackback
તારા સ્વજન મૂકી જાય તને તો

 

તારા સ્વજન તને જાય મૂકી તો,
તેથી કાંઈ ચિંતા કરી ચાલશે ના,

તારી આશાલતા પડશે તૂટી, ફુલ ફલે એમ ફાલશે ના..
તેથી કાંઈ ચિંતા કરી ચાલશે ના..    તારા.

માર્ગે તિમિર ઘોર ઘેરાશે, એટલે તો તું અટકી જાશે
વારંવારે ચેતવે દીવો, ખેર જો દીવો ચેતશે ના..
તેથી કાંઈ ચિંતા કરી ચાલશે ના..    તારા.

બારણા તને બંધ મળે, એટલે તો તું પાછો વળે(૨)
વારંવારે ઠેલવા પડે, ખેર જો દ્વારો ખૂલશે ના,
તેથી કાંઈ ચિંતા કરી ચાલશે ના..    તારા.

સુણી તારા મુખની વાણી, વીંટળાશે વન-વનનાં પ્રાણી (૨)
તો’ય પોતાના ઘરમાં તારે, પાં’ણના હૈયા ગળશે ના…
તેથી કાંઈ ચિંતા કરી ચાલશે ના..    તારા.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: